અંત્યોદય (AAY) રેશનકાર્ડ ગુજરાત ફોર્મ અને પ્રક્રિયા

Spread the love

અંત્યોદય (AAY) રેશનકાર્ડ ગુજરાત

અંત્યોદય (AAY) રેશનકાર્ડ ગુજરાત કેવી રીતે બનાવવું | આજે આ લેખ હેઠળ આપણે ગુજરાતમાં અંત્યોદય (AAY) રેશન કાર્ડ કેવી રીતે બનાવવું તેની સંપૂર્ણ માહિતી અને પ્રક્રિયા શેર કરીશું. તમે નવા AAY રેશન કાર્ડ માટે ઑફલાઇન અથવા ઑનલાઇન અરજી કરી શકો છો. શું તમે digitalgujarat.gov.in વેબ પોર્ટલ અને એપલ ઓનલાઈન દ્વારા ઓનલાઈન અરજી કરી શકો છો. હવે નવી રેશન કાર્ડ સેવા ખુલી છે તમે જઈ શકો છો અને Digitalgujarat.gov.in પર નવા રેશન કાર્ડ ફોર્મ સબમિટ કરી શકો છો તમે https પર વિવિધ રેશન કાર્ડ ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી શકો છો: //dcs-dof.gujarat.gov.in/

ગુજરાતમાં રેશનકાર્ડના વિવિધ પ્રકારો

 • APL
 • APL 1-2-3
 • BPL
 • અંત્યોદય / AAY
 • PHH
 • બિન-NFSA

અંત્યોદય (AAY) રેશન કાર્ડ ગુજરાત વિગતો

આ રેશનકાર્ડમાં સૌથી વધુ અનાજ અને લાભો છે. આ રેશનકાર્ડ મામલતદાર કચેરી ખાતે રેશનકાર્ડ શાખા ખાતે ઉપલબ્ધ થશે. આ રેશન કાર્ડ માટે અરજી કર્યાના 30 દિવસની અંદર તમને તમારું AAY કાર્ડ પ્રાપ્ત થશે

અંત્યોદય (AAY) રેશન કાર્ડ માપદંડ

 • ભૂમિહીન ખેત મજૂરો, સીમાંત ખેડૂતો, ગ્રામીણ કારીગરો જેમ કે કુંભારો, ચામડું પકવનારા, વણકર, લુહાર, સુથાર.
 • ઝૂંપડપટ્ટીમાં રહેતા લોકો અને રોજિંદા ધોરણે તેમની આજીવિકા કમાતા અનૌપચારિક ક્ષેત્રમાં જેમ કે કુલીઓ, રિક્ષાચાલકો, હૉલાલ મદારીઓ, કાગળ વણનારાઓ અને વંચિતો અને અન્ય ગ્રામીણ અને શહેરી વિસ્તારોમાં રહેતા લોકો સમાન શ્રેણીમાં આવતા હોય છે. વિધવા પરિવારો અથવા બીમાર વ્યક્તિઓ / વિકલાંગ વ્યક્તિઓ / 60 વર્ષથી વધુ અથવા તેથી વધુ ઉંમરના વ્યક્તિઓ કે જેમની પાસે નિર્વાહનું કોઈ સાધન નથી અથવા કોઈ સામાજિક સમર્થન નથી.
 • તમામ આદિમ આદિવાસી પરિવારો
 • BPL કાર્ડધારક HIV પોઝીટીવ વ્યક્તિ
See also  Healthy Dragon Fruit Sahay Yojana 2023: કમલમ ફ્રૂટ વાવેતર સહાય 2023

રક્તપિત્તથી પ્રભાવિત BPL કાર્ડધારક સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા વિભાગ હેઠળ નોંધાયેલ તમામ વિધવાઓ, અપંગ, અસમર્થ વ્યક્તિઓ જેઓ BPL માટે પાત્ર છે. તમામ વ્યક્તિઓ કે જેઓ કાર્ડ ધારક છે.

અંત્યોદય રેશનકાર્ડ માટે જરૂરી દસ્તાવેજો

નવા અંત્યોદય રેશન કાર્ડ માટે અરજી કરતી વખતે, અરજી ફોર્મ સાથે નીચેના દસ્તાવેજો સબમિટ કરવા જરૂરી છે.

 • જન્મ તારીખનો પુરાવો.
 • રહેઠાણનો પુરાવો.
 • પાન કાર્ડ.
 • ગાડી ચલાવવાની પરવાનગી.
 • પાસપોર્ટ સાઇઝનો ફોટોગ્રાફ.
 • આધાર કાર્ડ.
 • સરકારી ફોટો આઈડી કાર્ડ
 • બેંક એકાઉન્ટ નંબર
 • મતદાર ઓળખ કાર્ડ
 • અરજી પત્ર

અંત્યોદય રેશન કાર્ડ અરજી પ્રક્રિયા

 • નજીકના મામલતદારની ઑફિસ અથવા શહેર મામલતદારની ઑફિસમાં જાઓ. મામલતદાર કચેરીમાં, વિવિધ શાખાઓ જેમ કે ઇ-ધારા શાખા, મહેસૂલ શાખા, એ
  ટીવીટી શાખા, પુરવઠા શાખા, ડિઝાસ્ટર શાખા, ચૂંટણી શાખા વગેરે
 • પુરવઠા શાખામાં ફોર્મ સબમિટ કરવાનું રહેશે.
 • નિયત ફોર્મ સાથે અરજી કરવી આવશ્યક છે.
 • તમારું AAY રેશન કાર્ડ તેને 30 દિવસની અંદર બનાવો.
 • નિયત અરજીપત્રક સાથે જરૂરી

ગુજરાત માટે રેશન કાર્ડ હેલ્પ લાઇન નંબર

 • ફૂડ અને રેશન કાર્ડ હેલ્પલાઇન (ટોલ ફ્રી) 1800 233 5500
 • ગુજરાત રાજ્ય ગ્રાહક હેલ્પલાઇન (ટોલ ફ્રી) 1800 233 0222

Important Links

આ પ્રકારની માહિતીઓ મેળવવા માટે ગૂગલ ન્યુઝ પર ફોલો કરોClick Here
અંત્યોદય (AAY) રેશનકાર્ડ ફોર્મClick Here
રેશનકાર્ડ ઑફિસિયલ વેબસાઇટClick Here
Home PageClick Here

Leave a Comment

error: Content is protected !!