જિલ્લા પંચાયત સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2022 @surendranagar.nic.in

જિલ્લા પંચાયત સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2022 @surendranagar.nic.in

જિલ્લા પંચાયત સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2022 : જીલ્લા પંચાયત કચેરીમાં નવી સુરેન્દ્રનગર નોકરીની ખાલી જગ્યા. જિલ્લા પંચાયત, સુરેન્દ્રનગર દ્વારા અખબારમાં લીગલ …

Read more

DRDO ભરતી 2022: 1900 થી વધુ જગ્યાઓ માટે બમ્પર ખાલી જગ્યાઓ, દર મહિને રૂ. 1,12,400 સુધીનો પગાર @drdo.gov.in

DRDO ભરતી 2022: 1900 થી વધુ જગ્યાઓ માટે બમ્પર ખાલી જગ્યાઓ, દર મહિને રૂ. 1,12,400 સુધીનો પગાર

DRDO ભરતી 2022: ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓર્ગેનાઈઝેશન (DRDO) સેન્ટર ફોર પર્સનલ ટેલેન્ટ મેનેજમેન્ટ, DRDO-CEPTAM એ ડિફેન્સ રિસર્ચ એન્ડ હેઠળ …

Read more

Job: AAI Recruitment 2022 |156 જગ્યાઓ પર ભરતી ( 1 લાખ સુધીનો પગાર )

AAI Recruitment 2022 |156 જગ્યાઓ પર ભરતી | 1 લાખ સુધીનો પગાર

“વિશ્વ ગુજરાત” એ ભારતમાં વિવિધ ક્ષેત્રો અને ઉદ્યોગોમાં એરપોર્ટ નોકરીઓની સૂચના માટેનું એક બેસ્ટ પ્લેટફોર્મ છે. “વિશ્વ ગુજરાત” એ સુનિશ્ચિત …

Read more

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો