દેશમાં સૌપ્રથમ મહાકાલ મંદિરમાં દીપાવલી ઉજવાઈ, ભક્તોએ કર્યા દર્શન

દેશમાં સૌપ્રથમ મહાકાલ મંદિરમાં દીપાવલી ઉજવાઈ, ભક્તોએ કર્યા દર્શન: દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ દેશમાં સૌપ્રથમવાર મહાકાલેશ્વર મંદિરમાં દિવાળીની …

Read more

[SBI PO ભરતી] સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં પ્રોબેશનરી ઓફિસર ની ભરતી 2022

[SBI PO ભરતી] સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયામાં પ્રોબેશનરી ઓફિસરની ભરતી આવી રહી છે. પુરી માહિતી માટે આખી પોસ્ટ ઉતાવળ કર્યા વગર વાંચો

error: Content is protected !!
ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો