તમારા ગામ શહેર અને બૂથની મતદાર યાદી ડાઉનલોડ કરો –  PDF ફાઈલ માં

Spread the love

તમારા ગામ શહેર અને બૂથની મતદાર યાદી ડાઉનલોડ કરો –  PDF ફાઈલ માં.  તમારા ગામ શહેર અને બૂથ મુજબની મતદાર યાદી,  PDF ફાઈલ માં ડાઉનલોડ કરો , ગુજરાત ના ગામ અને શહેર ની મતદાર યાદી 2022

ગુજરાત ગામ શહેર મતદાર યાદી 2022

તમારા ગામની મતદાર યાદી PDF ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ કરવા નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો. એટલે એક નવી સાઇટ ખૂલશે. સાઇટ ખૂલ્યા બાદ નીચે આપેલ સ્ટેપ અનુસરો. આ લિંક પર ક્લિક કરો- http://secsearch.gujarat.gov.in/search/PhotoRoll.aspx

ઉપરની લિંક પર ક્લિક કરવાથી એક નવી વેબસાઇટ ખૂલશે જેમાં નીચે મુજબનાં કોલમ ખૂલશે.

તમારા ગામ, શહેર અને બૂથની મતદાર યાદી ડાઉનલોડ કરો -  PDF ફાઈલ માં
ગુજરાતના ગામ, શહેર અને બૂથની મતદાર યાદી
  1. પ્રથમ જિલ્લા (District) ના સામેના ખાનામાં તમે જે જિલ્લાની મતદાર યાદી ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હો તે જિલ્લો (Select) પસંદ કરો. દા.ત. અહીં  6 – Gandhinagar પસંદ કરેલ
  2. ત્યારબાદ Assembly (વિધાનસભા) સામેના ખાનામાં વિધાનસભાનો વિભાગ Select કરવાનો રહેશે.દા.ત. અહીં 33-Prantij વિધાનસભાનો વિભાગ પસંદ કરેલ છે.
    તમારા ગામની કે બૂથની મતદાર યાદીના Show પર ક્લિક કરતાં પહેલાં Captcha ની આગળ દર્શાવેલ અંગ્રેજી અંકો અને અક્ષરો તેની સામે આપેલ કોલમમાં દાખલ કરવાના રહેશે. જ્યાં સુધી આ અક્ષરો અને અંકો કોલમમાં સાચા લખાશે નહિ ત્યાં સુધી યાદી ડાઉનલોડ થશે નહિ.
  3. આમ બન્ને કોલમ સિલેક્ટ કરવાથી આખા વિધાનસભાના તમામ વિસ્તારો (બૂથો) ની નીચેના કોલમ અનુસારની યાદી (લીસ્ટ) જોવા મળશે.તે લીસ્ટમાંથી તમે જે ગામ કે બૂથની યાદી ડાઉનલોડ કરવા માંગતા હો ત્યાં જાઓ.

આ પણ વાંચો: ગુજરાતના તમામ ગામ કે શહેરના નકશા ઓનલાઇન મેળવો

તમારા ગામ, શહેર અને બૂથની મતદાર યાદી ડાઉનલોડ કરો -  PDF ફાઈલ માં
ગુજરાતના ગામ, શહેર અને બૂથની મતદાર યાદી

 

ઉપરની કોલમો મુજબ જોઇએ તો Polling Station ના પ્રથમ ખાનામાં તમારું ગામ અને બુથોની યાદી જોવા મળશે. દા.ત. અહીં હું આ ખાનામાં મારા ગામ 277 – Aniyod-1 ની યાદી પર પહોંંચી ગયો છું. વચ્ચેના Polling Area ના બીજા ખાનામાં જે તે બુથની યાદીમાં કયા ક્યા વિસ્તારના મતદારોનો સમાવેશ થાય છે. તે દર્શાવેલ છે.ત્યારબાદ Draft Roll ના ત્રીજા ખાનાની નીચે આવેલા Show પર ક્લિક કરવાથી આપણે પસંદ કરેલ જે તે ગામ કે બૂથના તમામ મતદરોની યાદી (pdf) પીડીએફ ફોર્મેટમાં ડાઉનલોડ થઇ જશે.જ્યારે છેલ્લા Sup Roll ખાનાની નીચે આવેલા Show પર ક્લિક કરવાથી પસંદ કરેલ જે તે ગામ કે બૂથની સુધારા-વધારાની યાદી ડાઉનલોડ થાય છે.

આ પણ વાંચો: તમારા મોબાઈલની સ્પીડ વધારો

મહત્વપૂર્ણ કડીઓ

એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો અહીં ક્લિક કરો
વોટ્સએપ ગ્રુપમાં જોડાઓ અહીં ક્લિક કરો

મૂંઝવતા પ્રશ્નો:

ફોર્મ ૬-ક કયાંથી મેળવી શકાય?

તે સંબંધિત રાજયના મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારીની વેબસાઈટ અથવા ભારતના ચૂંટણી પંચની વેબસાઈટ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકાય છે. ફોર્મ ૬-ક વિદેશમાં આવેલા ભારતીય મિશનમાં વિના મૂલ્ય ઉપલબ્ધ છે. આ ઉપરાંત, ભારતના દરેક મતદાન મથક વિસ્તારમાં બૂથ કક્ષાના અધિકારીઓને વિદેશમાં વસતા ભારતીય લોકોને મોકલવા માટે કોરાં ફોર્મ ૬-ક તેઓના કુંટુંબોનેવિતરણ કરવા કહેવામાં આવ્યું છે.

મારું જૂનું EPIC ખોવાઈ ગયું છે. હું નવું EPIC કેવી રીતે મેળવી શકું?

EPIC ખોવાઈ જવાને લગતી પોલીસમાં કરવામાં આવેલી ફરિયાદની નકલ સાથે રૂા ૨૫/- ની ફી ભરવાથી મતદારને ખોવાયેલા EPIC ને બદલે નવું EPIC ઈસ્યુ કરી શકાય છે. જો કે, પૂર, આગ અન્ય કુદરતી આપત્તિ વગેરે જેવા મતદારના કાબુ બહારના સંજોગોમાં જો EPIC ખોવાયું હોય તો નવું EPIC ઈસ્યુ કરવા માટે કોઈ ફી લેવામાં આવશે નહિ.

મતદાર યાદી જોવાની ઓફિસીયલ વેબસાઈટ કઈ છે ?

ઓનલાઇન મતદાર યાદી જોવા વેબસાઈટ http://secsearch.gujarat.gov.in/search/PhotoRoll

1 thought on “તમારા ગામ શહેર અને બૂથની મતદાર યાદી ડાઉનલોડ કરો –  PDF ફાઈલ માં”

Leave a Comment

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો