શિલ્પા શેટ્ટીના બાળકોએ આ રીતે ઉજવ્યો ભાઈ બીજનો તહેવાર, અભિનેત્રીએ શેર કર્યો એક સુંદર વીડિયો

શિલ્પા શેટ્ટીના બાળકોએ આ રીતે ઉજવ્યો ભાઈ બીજનો તહેવાર,અભિનેત્રીએ શેર કર્યો એક સુંદર વીડિયો

ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022 – પોસ્ટમેન, MTS અને પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ ની જગ્યાઓ માટે ભરતી

ગુજરાત પોસ્ટ ઓફિસ ભરતી 2022: ગુજરાત પોસ્ટ સર્કલની પોસ્ટમેન, પોસ્ટલ આસિસ્ટન્ટ અને MTS ની કુલ 188 જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે.

દિલ્હીમાં યમુના ફરી પ્રદુષિત છઠ્ઠ મહાપર્વ પહેલા, નદીના પાણી પર ઝેરીલું સફેદ ફિણ જોવા મળ્યું

દિલ્હીમાં છઠ્ઠ મહાપર્વ પહેલા યમુના ફરી પ્રદુષિત, નદીના પાણી પર ઝેરીલું સફેદ ફિણ જોવા મળ્યું

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો