સંકટ મોચન યોજના – ( રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ) ફોર્મ

Spread the love

સંકટ મોચન યોજના | રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ફોર્મ । સંકટ મોચન યોજના ફોર્મ pdf । ગરીબ સહાય યોજના । મરણોતર સહાય યોજના

સંકટ મોચન યોજના – રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજનાની માહિતી.

સંકટ મોચન યોજના – સંકટ મોચન કુટુંબ સહાય (કુટુંબ સહાય) યોજના: ગરીબ સહાય યોજના જે રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના જેને સંકટ મોચન યોજના, મરણોતર સહાય યોજના, મૃત્યુ સહાય યોજના, મરણ સહાય યોજના અથવા શ્રમયોગી અક્સ્માત મૃત્યુ સહાય યોજના હેઠળ, કુદરતી કારણો અથવા અકસ્માતને કારણે કુટુંબના મુખ્ય કમાનારનું વ્યક્તિનું મૃત્યુ થાય તો, મૃત્યુ સમયે તેની ઉંમર 18 વર્ષથી વધુ અને 60 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ ત્યારે રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના નો લાભ કુટુંબ ક્લ્યાન યોજના માટે મળવાપાત્ર થશે.

સંકટ મોચન યોજના હેઠળ મળતી સહાય:

પરિવાર ઉપર કોઈ પણ અણધારી આફત આવે ત્યારે તે પરિવારને સહાયરૂપ થઈ શકાય તે હેતુથી વધુ રોકડ સહાય આપવાની જોગવાઈ આ રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજનામાં કરવામાં કરવામાં આવી છે. પહેલા આ સંકટ મોચન યોજના હેઠળ રૂ. 10,000/ – ની સહાય આપવામાં આવતી હતી તે તા. 15-02-2014 ના ઠરાવથી રકમ વધારીને રૂ. 20,000 / – કરવામાં આવી છે

See also  Power Tiller Subsidy in Gujarat 2023: પાવર ટીલર સહાય યોજના @ikhedut.gujarat.gov.in

1. કુદરતી સંજોગોમાં મૃત્યુ થવાના કિસ્સામાં રૂ. 20,000 / –

2. અકસ્માતને કારણે મૃત્યુ થવાના કિસ્સામાં રૂ. 20,000 / –

સોલાર રૂફ ટોપ યોજના 2022 @solarrooftop.gov.in

સંકટ મોચન યોજનાનો કોણ લાભ મેળવી શકે છે?

1. આવા મૃત્યુના કિસ્સામાં મુખ્ય કમાનાર વ્યક્તિ (તે અથવા તેણી) ની ઉંમર 18 વર્ષથી ઉપર અને 70 વર્ષથી ઓછી હોવી જોઈએ.

2. અરજી મૃત્યુ પછી બે વર્ષની મર્યાદામાં નિયત ફોર્મમાં કરવાની રહેશે. આ મરણોતર સહાય યોજના હેઠળ સહાયની પાત્રતા માટે અરજદાર લાભાર્થી ભારત સરકારની ગાઈડલાઈન મુજબ BPL લાભાર્થી હોવા જોઈએ. અરજદાર ગ્રામ વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો તેઓને ગામની પંચાયતમાં નગરપાલિકા કે મહાનગરપાલિકા વિસ્તારમાં રહેતા હોય તો નગરપાજલકા કે મહાનગર પાલિકાની કચેરીમાં BPL લાભાર્થી તરીકે નોંધાયેલા હોવા જોઈએ.

3. અકસ્માત પામનાર વ્યક્તિનો લાગુ પડે તો પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ, પોલીસ ફરિયાદ, પંચનામાની નકલ અરજી ફોર્મ સાથે જોડવાની રહેશે.

4. મૃતક પરિવારના વડા તરીકે માત્ર એક જ વ્યક્તિએ અરજદાર તરીકે અરજી કરવાની હોય છે. અને પરિવારના તમામ સભ્યોએ સંમતિ આપવી પડશે. આ સંકટ મોચન યોજના સહાય પરિવારના દરેક સભ્ય માટે અલગથી ઉપલબ્ધ નથી.

5. આ યોજના હેતુ માટે કુટુંબની વ્યાખ્યામાં પતિ-પત્ની, સગીર બાળકો, અપરિણિત પુત્રીઓ અને આ માતા પિતાનો સમાવેશ થાય છે.

જન્મ પ્રમાણપત્ર મેળવો ઓનલાઇન @eolakh.gujarat.gov.in

સંકટ મોચન યોજના (રાષ્ટ્રીય કુટુમ્બ સહાય યોજના) જાહેરાત:

સંકટમોચન- કુટુંબ સહાય યોજના જાહેરાત
સંકટમોચન- કુટુંબ સહાય યોજના જાહેરાત

સંકટ મોચન (રાષ્ટ્રીય કુટુમ્બ સહાય યોજના) યોજનાની વિગતો.

શું ફાયદો છે? કમાતો પરિવાર રૂ. 6,7/- DBT (ડાયરેક્ટ એકાઉન્ટ ડિપોઝિટ) દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે.

અરજી ફોર્મ ક્યાંથી મેળવવું? કલેક્ટર કચેરી, મામલદાર કચેરી, જનસેવા કેન્દ્ર.

ક્યાં અરજી કરવી? આ યોજના હેઠળ તમામ શહેરી કે ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે સંબંધિત તાલુકા મામલતદારને અરજી કરવાની રહેશે. લાભાર્થીને સહાયની રકમ લાભાર્થીના ખાતામાં ડીબીટી છે. દ્વારા જમા કરાવેલ.

See also  PM Vishvakarma Yojana : 3 લાખ રૂપિયાની લોન હવે મળશે ફક્ત 5% વ્યાજદરે - વિશ્વકર્મા લોન યોજના

 અરજી કરવા માટે સ્ટેપ?

  • શહેરી વિસ્તાર માટે અરજી: જે તે વિસ્તારના પ્રાંત કચેરીમાં અરજી કરવાની રહેશે.
  • ગ્રામ પંચાયત વિસ્તાર માટે અરજી: આ યોજના હેઠળ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીને અરજી કરવાની રહેશે.
  • મહાનગર પાલિકા વિસ્તાર માટે અરજી: મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન ઓફિસમાં કમિશનર યુ.સી.ડી. શાખામાં અરજી કરવાની રહેશે.
  • આ રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના હેઠળ સહાય મંજૂર કરવાની સત્તા ઉપરોક્ત અધિકારીને સોંપવામાં આવી છે અને રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ફોર્મ તેમની ઓફિસમાંથી પણ ઉપલબ્ધ થશે.

કુટુંબ સહાય યોજના એપ્લિકેશન ફોર્મ ડાઉનલોડ કરો અને વધુ વિગતો લિંક્સ:

સંકટ મોચન (રાષ્ટ્રીય કુટુમ્બ સહાય યોજના) અંગે મુંઝવતા પ્રશ્નો.

સંકટ મોચન યોજનાનો શું ફાયદો છે?

કમાતો પરિવાર રૂ. 6,7/- DBT (ડાયરેક્ટ એકાઉન્ટ ડિપોઝિટ) દ્વારા ભંડોળ પૂરું પાડવામાં આવે છે.

સંકટ મોચન યોજના અરજી ફોર્મ ક્યાંથી મેળવવું?

કલેક્ટર કચેરી, મામલદાર કચેરી, જનસેવા કેન્દ્ર.

આ ઉપરાંત ઉપર લીંક આપેલી છે ત્યાં થી તમે ફોર્મ ડાઉનલોડ કરી પ્રિન્ટ મેળવી શકો છો.

સંકટમોચન યોજના - રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ફોર્મ
સંકટમોચન યોજના – રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના ફોર્મ

સંકટ મોચન યોજના માટે અરજી ક્યાં કરવી?

આ યોજના હેઠળ તમામ શહેરી કે ગ્રામ્ય વિસ્તાર માટે સંબંધિત તાલુકા મામલતદારને અરજી કરવાની રહેશે. લાભાર્થીને સહાયની રકમ લાભાર્થીના ખાતામાં ડીબીટી છે. દ્વારા જમા કરાવેલ.

નોંધ:- આ યોજના હેઠળની રકમ મંજૂર કરવાની સત્તા તાલુકાના મામલતદારશ્રીને છે. આ સંકટમોચન – રાષ્ટ્રીય કુટુમ્બ સહાય યોજના પોસ્ટની મુલાકાત લેવા બદલ આભાર, વધુ પોસ્ટ માટે અમારી સાથે જોડાયેલા રહો.

લેખન સંપાદન : વિશ્વ ગુજરાત ટીમ ( ગુજરાતનું અગ્રેસર એજ્યુકેશન અને ઇન્ફોર્મેશન પોર્ટલ ) [તમે આ લેખ VISHWAGUJARAT.COM ના માધ્યમ થી વાંચી રહ્યા છો,’આ લેખમાં સમાવિષ્ટ કોઈપણ માહિતી / સામગ્રી / ગણતરીની ચોકસાઈ અથવા વિશ્વસનીયતાની બાંહેધરી નથી. આ માહિતી તમને વિવિધ માધ્યમો એકત્રિત કરીને તમને મોકલવામાં આવી છે. અમારો ઉદ્દેશ ફક્ત માહિતી પહોંચાડવાનો છે, કોઈ પણ ધર્મ કે સમુદાય ની લાગણીને ઠેસ પોહ્ચાડવાનો નથી.]

error: Content is protected !!