કિંગ કોબ્રા માણસની લંબાઈ જેટલો પોતાનો ફેણ ફેલાવીને ઊભો થયો, લોકો રહી ગયા દંગ

આ લેખમાં આપણે કિંગ કોબ્રા ના એક વાયરલ વિડીયો વિશે વાત કરીશું. વીડિયોમાં, એક મોટો કિંગ કોબ્રા એક માણસની લંબાઈ જેટલો ઉભો થયેલો જોઈ શકાય છે

IDBI Recruitment 2023: IDBI બેંક ભરતી 2023

IDBI Recruitment 2023: તાજેતર માં IDBI બેંક ભરતી 2023 જાહેર કરવામાં આવી છે આ ભરતીમાં કુલ 600 જગ્યા માટે ભરતી કરવામાં આવશે

BSF ભરતી 2023: 1410 જગ્યાઓ, પગાર 21700 થી શરૂ, લાયકાત 10 પાસ

ધોરણ 10 પાસ માટે BSF ભરતી 2023: હાલમાં ભરતીની રાહ જોતાં ઉમેદવારો માટે ખુશ ખબર. હાલ માં જ ધોરણ 10 પાસ કરેલા ઉમેદવારો માટે BSF (બોર્ડર સિક્યુરીટી ફોર્સ) દ્વારા સીમા સુરક્ષા દળ માટે ખાલી જગ્યાઓ માટે ભરતી ની જાહેરાત કરવામાં આવી છે

error: Content is protected !!
ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો