અંબાલાલ પટેલ ની આગાહી: હિટવેવ અને માવઠાનો બેવડો માર પડશે!

અંબાલાલ પટેલ ની આગાહી: હાલમાં ગુજરાત રાજ્યમાં કમોસમી વરસાદ આવી રહ્યો છે. ગુજરાતના હવામાન શાસ્ત્રી અંબાલાલ પટેલ દ્વારા એક આગાહી કરવામાં આવી છે.

error: Content is protected !!
ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો