આણંદ નગરપાલિકા ભરતી 2022 | એન્જિનિયરની પોસ્ટ માટે એપ્લાય કરો

આણંદ નગરપાલિકા ભરતી 2022 | એન્જિનિયરની પોસ્ટ માટે એપ્લાય કરો

આણંદ નગરપાલિકા ભરતી 2022: આણંદ નગરપાલિકાએ તાજેતરમાં એન્જિનિયરની જગ્યાઓની ભરતી માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. ગુજરાતના તમામ લાયક ઉમેદવારોએ આ …

Read more

ગુજરાત સાયબર પોલીસ સ્ટેશન ટેક્નિકલ એક્સપર્ટ ભરતી 2022 @cidcrime.gujarat.gov.in

ગુજરાત સાયબર પોલીસ સ્ટેશન ટેક્નિકલ એક્સપર્ટ ભરતી 2022 @cidcrime.gujarat.gov.in

ગુજરાત સાયબર પોલીસ સ્ટેશન ટેક્નિકલ એક્સપર્ટ ભરતી 2022: પોલીસ મહાનિર્દેશકની કચેરી, સી.સાઈ.ડી ક્રાઈમ ગાંધીનગર દ્વારા ટેક્નિકલ એક્સપર્ટ ની 35 જગ્યાઓ ની …

Read more

વૈજ્ઞાનિક કેવી રીતે બનવું- ભવિષ્ય, કારકિર્દી, અવકાશ અને તકો

વૈજ્ઞાનિક કેવી રીતે બનવું- ભવિષ્ય, કારકિર્દી, અવકાશ અને તકો

વૈજ્ઞાનિક કેવી રીતે બનવું: વૈજ્ઞાનિકે વિવિધ કાર્યો કરવા જેવા કે અભ્યાસ અને પુરાવાઓ એકત્ર કરવા અને તેનો ઉપયોગ કરવા, પૂર્વધારણાઓ …

Read more

error: Content is protected !!